Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1
Onder Stampsandcards wordt in deze algemene voorwaarden en elders
op de site verstaan de eenmanszaak, Stampsandcards, gevestigd te Waddinxveen, Nederland. 

Stampsandcards is gevestigd op het adres: Kerkweg West 4,2742 BD Waddinxveen, tel.nr: 06-46784403, emailadres i[email protected] Stampsandcards is ingeschreven
in het handelsregister , KvK-nummer 56597878, BTW nummer NL001530555B48.

2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Stampsandcards als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van Stampsandcards zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1
De koopovereenkomst tussen Stampsandcards en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1
De levering van goederen is niet beperkt tot Europa. Bestellingen vanuit andere landen dan
Nederland kunnen niet onder rembours, ongeacht de plaats van levering.
Bestellingen onder rembours met een andere afleveradres dan het factuuradres worden niet geaccepteerd.
6.2
Op termijn zullen andere afzetgebieden worden toegevoegd.
6.3
Het koopcontract kan slechts in het Nederlands, Duits Engels of Frans worden afgesloten.

7. Bezorg- en rembourskosten producten
7.1
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2
De bezorgkosten zijn volgens tarieven van Postnl voor bestellingen tot €50,00 (binnen NL)
Voor bestellingen boven de € 50,00 worden geen verzendkosten gerekend (binnen NL). Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld bij uw aankoop.

8. Levering en levertijd
8.1
Binnen Nederland levert Stampsandcards na betaling, de bestelde producten binnen 3 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de
bestelde producten bij de buren worden afgeleverd. 
8.2
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Stampsandcards is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3
Aflevering geschiedt uit eigen voorraad. Stampsandcards zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Stampsandcards. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de koopsom door Stampsandcards is ontvangen.
8.4
Stampsandcards is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Stampsandcards gedragen.
8.5
Verzenden is op risico van de klant! 
Op uw verzoek kunnen we uw bestelling aangetekend en/of verzekerd verzenden. Meerkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. 
Bij afwijkende verzending dit graag aangeven bij uw bestelling.

9. Veilig betalen
9.1
Stampsandcards biedt verschillende manieren om te betalen, deze staan vermeld op de website. Uw keuze kunt u maken, bij het plaatsen van de order. Bij afwijkende betaalafspraken worden deze bevestigd per e-mail, What's App of SMS.

10. Retour producten

Ruilen en retourneren is toegestaan binnen 14 dagen na aflevering van de goederen.

10.1

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Stampsandcards, Kerkweg-West 4, 2742 BD Waddinxveen, [email protected], Telefoon: +31 646784403) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U stuurt de goederen terug naar ons contactadres dat vermeld staat op de website.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen."

10.2
Als u niet tevreden bent over het product neemt u dan contact met ons op. Wij proberen dan altijd tot een passende oplossing te komen. 

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1
Reclamering inzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te gebeuren, daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat.
11.2
Reclamering inzake gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen
21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12. Persoonsgegevens
12.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Stampsandcards nageleefd.
12.2
Stampsandcards zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

13. Prijzen
13.1
Stampsandcards kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.